Company Logo

International evaluation specialist to conduct final project evaluati

08.Mar.2024 Undp
Company Logo

Cleaning services to the European Union Office in Kosovo

02.Apr.2024 Eaas
Company Logo

Supply with Health Products

Prishtine 07.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Krijimi i platformës së tregut online për produkte bujqësore

Podujevë 29.Feb.2024 Kastori
Company Logo

Shërbimet e vaksinimit të kafshëve të egra nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit

Prishtine 05.Apr.2024 Kastori
Company Logo

Shërbimet e mirëmbajtjes teknike të objektit te MM-së, dhe infrastrukturës përcjellëse

Prishtine 04.Apr.2024 Kastori
Company Logo

Digjitalizimi i shërbimeve

Ferizaj 13.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Angazhimi i tre (3) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës

Prishtine 13.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Informimi dhe Edukimi i Votuesve të Rinj për Zgjedhje

Prishtine 29.Feb.2024 Kastori
Company Logo

Përmirësimi i shërbimeve në Sektorin e Arsimit, Shëndetësisë dhe Administratës Publike

Viti 04.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Furnizim me Gama Kamer SPECT-CT me Tomografi të kompjuterizuar të integruar dhe Sistemi automatik mobil për ndarjen dhe injektimin e Radiofarmakëve për nevojat e shërbimit Mjekësisë Nukleare - QKUK

Prishtine 08.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Furnizm me llogo për automjetet e PK-së

Prishtine 15.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Furnizim dhe instalim me zërim dhe TV në mensën e studentëve

Prishtine 04.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Servisimi dhe mirembajtja e kaldatores

Prishtine 15.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Furnizim me mallra- me inventar për zyra, dhe punë për vendosjen e sistemit të klimatizimit dhe të ventilimit, në Bibliotekën e qytetit, në Shtime.

Prishtine 15.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Local Evaluation Specialist to Conduct Final Project Evaluation of the SAEK Proj

08.Mar.2024 Undp
Company Logo

Together Advancing Kosovo’s Training and Employment within the Education Sector (TAKE)

Prishtine 05.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Proposal Development Consultant(s) in Migration and Diaspora

Prishtine 05.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Përkthim dhe lekturim të dokumenteve

Prishtine 27.Feb.2024 Kastori
Company Logo

Consultant for the development of the functional requirements document

01.Mar.2024 Undp
Company Logo

Njoftim për kontratë - Furnizimi me artikuj ushqimorë për Minierën e Artanës dhe Flotacionin ne Kishnicë

Mitrovice 26.Feb.2024 Kastori
Company Logo

Furnizimi me mekanizëm bujqësor për fermer

Lipjan 04.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Training services for cooker assistant, electrician, water and wastewater engineer

Prishtine 01.Mar.2024 Kastori
Company Logo

Kosovo Social Assistance System Reform Project

Prishtine 25.Feb.2024 Kastori
Company Logo

Renovation of 6 buildings

No Deadline World Bank
Company Logo

Human Resources Specialist

22.Feb.2024 Undp
Company Logo

RFP Establishment of Centralized court translation services

20.Feb.2024 Undp
Company Logo

IT/ iBase platform expert

21.Feb.2024 Undp
Company Logo

RFP Development and implementation of a comprehensive outreach campaign – relate

12.Feb.2024 Undp
Company Logo

RFQ Purchase of 2 Handheld X-ray Scanner and 3 thermal imaging handheld camera

06.Feb.2024 Undp
Company Logo

Product Development Expert

09.Feb.2024 Undp
Company Logo

International Expert on Banking Sector Money Laundering Risk Assessment

11.Feb.2024 Undp
Company Logo

RFP Provision of professional services to enable compensation of approximately 7

15.Feb.2024 Undp
Company Logo

Tender for the Provision of the supply air purifier filters IQ Health Pro 250 for the EU Office in Kosovo

24.Feb.2023 Eaas
Company Logo

Upgrading ICT Judicial infrastructure in Kosovo (2nd Relaunch)

15.Apr.2024 Eaas
Company Logo

Tender for the provision of Landline & Mobile telephony services

09.Feb.2024 Eaas
Company Logo

Project title: Revitalisation of Marin Barleti Street and Lumbardhi Cinema in Prizren - Relaunch

11.Mar.2024 Eaas
Company Logo

Design services for renovation of the European Union Office in Kosovo

15.Jan.2024 Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: Provision of Cloud services including: storage, azure, licenses and training services

No Deadline Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: Provision of Pre-Paid and Post-Paid mobile telephony services

No Deadline Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: Provision of promotional and PR campaign services for the Kosovo Sustainable Development Week 2023

No Deadline Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: Provision of services for the Environmental conferences during KSDW 2023

No Deadline Eaas
Company Logo

Tender for the Instalment and technical maintenance of the firefighting equipment for the official infrastructure of the European Union Office in Kosovo

20.Mar.2023 Eaas
Company Logo

Tender for the provision of Cleaning, Gardening and Tea/Coffee services to the European Union Office in Kosovo

06.Sep.2022 Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: LOT 3 - Printing of visibility and promotional materials, and LOT 4 - Media buying

No Deadline Eaas
Company Logo

EUSR - CONTRACT AWARD NOTICE: Framework Contract for Mobile Telephony Services

No Deadline Eaas
Company Logo

EUSR - CONTRACT AWARD NOTICE: Provision of promotional and PR campaign services for the Kosovo Sustainable Development Week.

No Deadline Eaas
Company Logo

EUSR - CONTRACT AWARD NOTICE: Inclusion of Women at the Negotiating Table in Kosovo

No Deadline Eaas
Company Logo

CONTRACT AWARD NOTICE: Office Furniture for the needs of the EUSR Office in Kosovo

No Deadline Eaas
Company Logo

EUSR - CONTRACT AWARD NOTICE: Framework Contract for ‘Provision of Cloud services including: storage, azure, licences and training services’

No Deadline Eaas